To, co se týká magie (nic moc)

Panenka strachu

7. října 2012 v 13:56 | d4t

panenkaNedávno jsem v jednom malinkatém obchůdku se zdravou výživou objevila maličké Guatemalské panenky strachu.

"Magická panenka strachu pomáhá dětem i dospělým zbavit se všech strachů. Původ panenek sahá do dávných časů, kdy lidé ještě běžně věřili na duchy a síly přírody.

Panenka se dá dítěti před spaním a ono jí předá všechen svůj strach. Potom si dá panenku pod polštář nebo si ji drží při usínání v ruce. Panenka se bojí za něj. Jestli se po čase ztratí, říká se, že odešla pryč i se strachem.

Magická panenka je užitečná i pro dospělé jako talisman, který se dá nosit v peněžence, kapce, nebo se dá zavěsit na zrcátko v autě.
Tyto krásné panenky strachu jsou vyrobeny z kousků bavlny a papíru, v tradičních guatemalských barvách.
Každá panenka je odlišná. "

Tak schválně, jestli mi tato panenka pomůže :)

Kurs praktické magie - úkol č. 7

8. června 2011 v 13:45 | d4t

7. Magická přání.


Předešlá cvičení nám umožnila osvojiti si vše, co je třeba k magickému přání, jehož vyplnění
činí z člověka podrobeného osudu, svébytnou a svobodnou existenci.
Cvičení. Napíšeme přání na list papíru a upevníme jej na zeď. Oblékneme volný šat,
ulehneme na pohovku, ve vzdálenosti takové, abychom mohli větu přečísti. Dáme svalstvu
ochabnouti, koncentrujeme se na obsah přání, hluboce dýcháme, tak, aby vdech, zadržení
a výdech trval vždy po 10 vteřin. Při tom koncentračně přání promyslíme. Za 10 dní konáme
totéž ve stoje. Pak odstraníme papír, koncentrujeme se v myšlenkách, vyplňujíce ovšem
všechny předpisy ohledně dechu.

Důležitá pravidla.

1. Magickým přáním nikdy nesmíme poškoditi zájmy a práva kohokoliv z našich bližních.
Vystavovali bychom se nebezpečí odrazu.

2. Necvičíme-li, nemysleme nikdy na přání, neboť bychom rozptýlili myšlenkový proud.

3. Nejdříve praktikujme přání duchovní, pak teprve hmotná.

4. Uskutečňujeme přání v tomto pořadí: Chci žíti se vším tvorstvem v souzvuku. - Chci
opláceti zlé dobrým. - Chci milovati své nepřátele. - Nechť se vyvinou mé duševní
schopnosti. - Chci býti obrozen. - Chci býti zdráv.

Heslo: ČÍM VÍCE PŘEKÁŽEK VŮLE PŘEMŮŽE, TÍM JE SILNĚJŠÍ.

Kurz praktické magie - úkol č. 6

7. června 2011 v 13:43 | d4t

6. Magický pohled.


Magickým pohledem nazýváme klidný, mocný, zduchovnělý výraz lidského oka, jehož síla je
uznávána všemi tradicemi, dle nichž může lidské oko uhranouti a přinésti požehnání.
Podstatou magického pohledu jsou určitým způsobem vycvičené oční svaly a tak zvaný
pohled ústřední. Ústřední pohled jest ono zrakové vnímání, při němž vnímáme celý předmět,
aniž bychom byli nuceni pozorovati všechny jeho části. Osoba zvládnuvší umění ústředního
pohledu zírá na věc prostě jen v jednom bodu, což jí postačí, aby vnímala všechny složky
pozorovaného předmětu. Druhou složkou magického pohledu je koncentrace, které jsme se již
naučili. Magický pohled je tedy ústřední pohled, spojený s koncentrací.

Cvičení 1. Na papír nakreslíme tuší neb inkoustem vyplněný kruh velikosti koruny. Papír
připevníme na zeď. Posadíme se ve vzdálenosti 2 metrů, položíme ruce na kolena a klidně,
stejnoměrně se díváme na obrazec po 10 minut. Cvičíme 14 dní, dvakrát denně. Pokud lze,
vystříhejme se mrkání. Nikdy necvičme při umělém světle!

Cvičení 2. Sedíme ve stejné poloze. Obrazec však umístíme na stěnu 2 metry vpravo od
polohy původní. Tváří jsme obráceni k původní poloze obrazce. Stalo-li se tak, dívejme se
stejně jako při cvičení 1. na obrazec 10 minut. Druhý den umístíme obrazec o 2 metry vlevo
od původní polohy a cvičíme podobně. Tělo a hlava se nesmí pohnouti. Pouze oči pracují.

Cvičení 3. Postavíme se před zrcadlo a díváme se na svůj nosní kořen. (Pro počátek lze na
něm označiti bod). Díváme-li se takto po 10 minut denně, po 4 dnech, aniž bychom spustili
oči z nosního kořene, vyjasní se ostatní partie obličeje. To je nám známkou, že jsme ovládli
ústřední pohled.

Cvičení 4. Umístíme si po stěně několik obrazů. Okamžitě si nalezneme koncentrační bod na
některém obrazu, pak po 2 minutách zírání přeskočíme na obraz jiný atd. Činíme tak po 14
dní. Pamatujme, že nesmíme skákati z předmětu na předmět, nýbrž bod, na nějž navážeme
ústřední pohled, musíme najíti náhle a okamžitě. Upřeli-li jsme jednou zrak na bod, nesmíme
z něho uklouznouti.

Cvičení 5. Díváme se do zrcadla, oči upřeny na kořen nosu. Představíme si, že máme před
sebou přítele a mluvíme k němu ve smyslu svého přátelství. Pak si představíme nepřítele,
a mluvíme k němu ve smyslu kárání či hněvu. Nikdy nesmíme změniti tahy obličeje, zkřiviti
je vášní nebo zlobou. Hlas musí zůstati vždy klidný, výraz očí nezměněn. Toto cvičení
konejme co nejdéle, až je dokonale ovládáme.

Cvičení 6. Zkoušíme moc magického pohledu v praxi. Pokusíme se uklidniti štěkajícího psa,
zastaviti utíkající zvíře, umlčeti hádající se osoby. Pamatujme, že magický pohled působí ve
smyslu koncentrace.
Poznámka: Nechcete-li podlehnouti ovlivnění, nedívejte se nikomu, kdo k vám mluví, do očí.
Avšak mluvíte-li vy k někomu, pak se dívejte klidně, pevně jemu do očí (na nosní kořen).
Nekoulejte zbytečně očima, pokud možno nemrkejte, rozptylujete tím magnetickou sílu svého
oka.

Heslo: ABYCHOM DOSÁHLI ÚSPĚCHU, MUSÍME DLOUHO A TRPĚLIVĚ CHTÍTI.

Kurs praktické magie - úkol č. 5

6. června 2011 v 17:13 | d4t
5. Celoroční hatajogická cvičení.
Tato cvičení jsou neobyčejně důležitá, neboť jimi ovládáme svůj organismus a zbavujeme ho
všech nedostatků, které by nám překážely ve zdárné praxi. Cvičíme vždy 3x denně, vždy asi
10 minut. Každé cvičení nutno zahájiti základní posicí a teprve pokračujeme ve vlastním
cvičení, odlišném dle doby.
ZÁKLADNÍ POSICE: Stojíme zpříma, s tělem poněkud nachýleným do předu. Na to
cvičíme:

I.
Od 21. března do 19. dubna. Rozpažíme ruce dlaněmi nahoru, pak sevřeme ruce
v pěst, napínajíce současně všechno svalstvo, na které lze vůlí působiti. Dáme svalstvu
ochabnouti a za současného pomalého vydechování spustíme ruce do dřívější polohy.
Tento cvik léčí anemii, chudokrevnost, nespavost, bolesti hlavy, horečky, hysterii,
nachlazení, nemoci hrtanu, neuralgii, revmatismus, vodnatelnost a zádumčivost.
Trpíme-li některou z těchto chorob, pak se koncentrujeme na nemocný orgán
a dekretujeme, aby se uzdravil. Velmi dobré je dle Nové myšlenky při cvičení a
koncentraci upevniti ve vědomí asi takovouto větu: "Toto cvičení zlepšuje celkový
můj stav, každá buňka těla se obnovuje, roste a sílí, jsem silen a zdráv atd."

II.
Od 20. dubna do 22. května. Základní posice, předpažit, napnout svalstvo, za
vdechování blížit ruce k sobě. Za výdechu povolovat svalstvo a ruce odtahovat. Léčí:
Chudokrevnost, bolení hlavy, horečku, chřipku, kožní nemoce, malárii, nachlazení,
nemoci hrtanu, nervosu, nespavost, neuralgii;

III.
Od 22. května do 21. června. Základní posice, vzpažit, sevřít, napnout svalstvo. Za
vdechu ruce ohýbat v kloubech až se prsty dotýkají ramen. Výdech, ochabnout, klesat
ruce, opakovat. Léčí: astma, plicní nemoce, průdušky, horečku, chřipku, nachlazení,
vodnatelnost.

IV.
Od 21. června do 22. července. Základní posice, ohněme trup do předu v pravém úhlu,
ruce nataženy visí dolů. Vdech, zvedáme ruce nad hlavu, aniž bychom se vzpřímili.
Při výdechu spouštíme ruce dolů. Léčí: průjem, revmatismus, střevní choroby, zácpu,
žaludek, žlučové choroby.

V.
Od 22. července do 22. srpna. Základ. Připažené ruce dlaněmi dovnitř, prsa vypnout,
ruce
v bok. Vdechnout, ohýbáme tělo v bocích za vydechnutí vpravo, při čemž posunujeme
levou rukou po těle až k podpaží. Dřívější poloha, pak nalevo a rukou doprava.
Opakujeme. léčí: housera, hysterii, slabost, revmatismus srdeční poruchy.

VI.
Od 22. srpna do 22. září. Základní, připažit dlaně ven. Při vdechu napnout svalstvo.
Zadržíme dech a střídavě rozpínáme a stlačujeme hrudník a břicho, (10x). Léčí: astma,
choroby plic, průdušek, porušené trávení, jaterní choroby, kožní nemoce, ledviny,
nervosu, nespavost, průjem, střevní onem., zácpu, žaludek.

VII.
Od 22. září do 22. října. Základní posice. Ruce připažit, dlaně dovnitř, nohy napjaty,
zvedat ruce nad hlavu, ohýbáme tělo do předu a pak spouštíme ruce až k nohám, pak
se vzpřimujeme a zvedáme ruce v dřívější polohu. Při zvedání rukou vdechujeme, při
klesání vydechujeme. Léčí: housera, ledviny, malárii, nečistou krev, pohlavní nemoce,
zácpu, ženské choroby, žaludek.

VIII. Od 23. října do 22. listopadu. Základní posice, připažit, zvedneme pravou a pak levou
nohu do výše a kroužíme zprava nalevo a naopak. Při kroužení hluboce dýcháme.
Léčí: hysterii, pohlavní nemoce, ženské choroby.

IX.
Od 21. listopadu do 21. prosince. Lehnout naznak, ruce v bok, vdech, nohy do výše,
aniž bychom je ohnuli v kolenou. Mají tvořiti s trupem pravý úhel. Vydechnout při
spouštění. Léčí: astma, choroby plicní, průdušky, housera, jaterní choroby, malárii,
pohlavní nemoce.
Od 22. prosince do 21. ledna. Základní posice. Zvedneme pravou (a pak levou) nohu

X.
do výše, aniž bychom jí hnuli vedle, neb prohnuli v kolenou. (Zkrácení nohou,
svalovou kontrakci o 6 cm.) Váha na jedné noze, nesmíme se kymáceti. Zvedajíce
vdech, spouštějíce výdech. Léčí: kožní nemoce, ledviny, nervosu, revmatism.

XI.
Od 21 ledna do 19. února. Základní posice, připažit, vystoupíme na špičky,
vdechujíce klesáme do dřepu. Ne patami dotknout se země. Při výstupu vydechovati.
Léčí: nečistou krev, srdce, vodnatelnost.

XII. Od 20. února do 20. března. Stojíme na rukou i na nohou, ohýbajíce ruce v lokti
klesáme při vdechu trupem k zemi, až se jí dotýkáme bradou. Kolena nesmí se
dotknouti země, pak vydechujeme a zvedáme tělo. Léčí: astma, choroby plicní,
průdušky, porušené trávení, játra, nespavost, revmatismus, vodnatelnost.

Poznámka: Tato cvičení konejme i když nejsme nemocni, neboť chrání před uvedenými
chorobami. Jsme-li nemocni, neb chceme-li léčiti v jiný čas, pamatujme, že tato cvičení mají
vždy význam, ovšem, nejúčinnější jsou v naznačené době, která dle Zvířetníkové
korespondence odpovídá tělesným orgánům a chorobám.

Heslo: CHTÍTI DOBRO NÁSILÍM, ZNAMENÁ CHTÍTI ZLO, NEBOŤ NÁSILÍ PLODÍ
JEN NEPOŘÁDEK A NEPOŘÁDEK JE ZLEM.

Kurs praktické magie - úkol č. 4

5. června 2011 v 17:10 | d4t

4. Zvládnutí dechu.

A) Stojíme, rozpažíme ruce, v oblouku položíme za hlavu, zvedneme ramena, vypneme prsa,
položíme hlavu poněkud nazad. Dýcháme nosem pomalu a hluboce, vydechujeme ústy.
Cvičíme vždy asi patnáctkrát, několikráte za den, po 10 dní.

B) Počínáme si stejně, jen po vdechnutí zadržíme vzduch: vdech 13, zadržení 4, výdech 13
vteřin. Po 10 dnech zvýšíme interval: vdech 26, zadržení 8, výdech 26 vteřin. Cvičíme
znovu 10 dní.

C) V leže položíme ruce za hlavu. Při zadržení dechu rozpínáme střídavě hrudník a partii
břišní. při stlačení hrudníku vypneme břišní část a naopak. Snažíme se opakovati asi
desetkrát při zadržení vzduchu, pak pomalu vzduch vypustíme. Cvičíme ráno, v poledne,
večer po 10 dní.

D) Ve stoje, ruce připaženy, cvičíme jako v B), jen při vdechování a zadržení dechu dáme
hlavu poněkud dozadu. Při výdechu normální poloha. Intervaly stejné. 10 dní.

E) V leže, ruce podél těla, stejně jako v D). Pouze zadržení vzduchu prodloužíme co nejvíce
(když ucítíme bolest v prsou přestaneme). Během zadržení vzduchu napínáme postupně
všechno svalstvo rukama počínaje (kromě svalů krčních a hlavy). při výdechu dáváme
svalstvu ochabovati. Cvičíme 10 dní ráno, v poledne a večer.

Když jsme se tomu naučili postupně pamatujeme: Cvičení C) cvičíme vždy ráno, D)
v poledne, E) večer, B) pak kdykoliv. - Chceme-li dosíci velkých magických děl, je nutno,
aby tato cvičení, koncentrace, trpný stav stala se zvykem denním.

Poznámka: Nutno se varovati záporných myšlenek a vět, v nichž je slůvko "ne". Každá naše
myšlenka, věta a slovo musí býti kladné!

Heslo: CHTÍTI ZLO, JE CHTÍTI SMRT. ZVRHLÁ VŮLE JE POČÁTEK SEBEVRAŽDY!

Kurs praktické magie - úkol č. 3

4. června 2011 v 17:08 | d4t

3. Trpný stav.

A) Sednouti do lenošky, dáti svalstvu ochabnouti, zavřít oči, nebo pro začátek zavázati
páskou, ucpati uši. Hluboce, klidně dýchati. Představiti si v mysli bílý, zvolna se otáčející
kotouč na černém pozadí, v průměru asi 25 cm. Koncentrovati se na kotouč. po dobu
cvičení nesmíme míti jiných představ. Cvičíme denně 5 až 10 minut. S počátku je dojem
velmi nepříjemný; jakmile se dostaví, ihned ustaneme. Po čase tento dojem mizí.
Chraňme se však při cvičení usnouti! V tomto případě nastalo by značné nebezpečí!
Nejdříve začínáme cvičiti denně 5 minut končíme 10 minutami.

B) Cvičíme asi 7 dní, načež přistoupíme k obměně, totiž že si místo kotouče představujeme
pouhý bod. Cvičíme denně 5-10 minut, jako u cvičení A.

C) Snažíme se nemysliti, neviděti, neslyšeti, necítiti, nemíti představy, až docílíme zdání
naprostého duševního nebytí. Pomalu pokračujeme, až se nám tento stav podaří vydržeti
10 minut. Pak přistoupíme k dalšímu cviku:

D) Otevřeme oči (sejmeme pásku) a zíráme pokud možno bez každé myšlenky na čtverec asi
2 metry čtverečné, z bílého plátna nebo papíru, upevněný na stěně před sebou. Díváme se
asi 10 minut. Za jistý čas odstraníme čtverec a snažíme se "dívati se v nic". Cvičíme tak
dlouho, až se nám podaří třeba v největším hluku a za největšího bohatství jiných
smyslových dojmů nevnímati vnějšího světa. Vidíme a nevidíme, slyšíme a neslyšíme,
nevnímáme prostě úmyslně.
Tím jsme se naučili trpnému stavu. Magický jeho význam je ten, že tvoří zdroj idejí, nápadů,
intuice a často i geniálních postřehů. Mimo to působí blahodárně na zdraví nervů. Nervosa
zmizí za několik dní, ba i hodin.

PAMATOVATI! Magik cvičí koncentraci a trpný stav denně po celý život. Cvičení tato se
musí státi jeho denním zaměstnáním, neboť jest jich vždy třeba. I když lze je později nahraditi
cvičením jiným, přece je dobře, nikdy s nimi nekončiti. Zvláště trpný stav je neustále jímačem
sil vhodných v magii a koncentrace jest pak nejvhodnější cestou k magickému dekretismu.

Kurs praktické magie - úkol č. 2

3. června 2011 v 16:47 | d4t

2. Koncentrace.

Koncentrace jest stav mysli, v němž převládá jediná myšlenka; jest to umění vyloučiti
z vědomí vše, co se netýká žádaného předmětu. Ideálem jest osobnost ztotožniti s myšlenkou.
Cvičíme vždy každé cvičení 10 dní po 20 minutách. (Konec určujeme budíčkem.) Cvičíme
vždy večer kolem deváté hodiny Jsme-li neklidni, cvičíme nejdříve cvik 1.

A) Sedneme do lenošky, uvolníme svaly, zavřeme oči, zacpeme vatou uši a soustředíme se
třeba na cestu, kterou jsme tento den podnikli. Zopakujeme si všechny dojmy do
nejmenších podrobností a snažíme se vyloučiti vše ostatní. Když již toto dovedeme,
přistoupíme k dalšímu cvičení.

B) Hledíme na věc (nůž, hodinky, prsten atd.) a myslíme jen na ni, na materiál, z něhož je
zhotovena, na účel, výrobu její atd. Vše ostatní vyloučíme. Předměty měníme po 5 dnech.

C) Pohlédneme na věc, zavřeme oči a snažíme se ji v mysli představiti co nejvěrněji.
Srovnáme tak dlouho, až představa věci bude tak silná, že si ji budeme moci vyvolati, aniž
bychom se již na věc dívali.

D) Mysliti na jakoukoliv věc, aniž bychom ji byli dříve viděli.

E) Přemýšlejte intensivně o věci a pak náhle přeneste myšlenku na věc zcela jinou, střídajíce
trvání představy po 2 minutách. Vybíráme předměty velmi rozdílné a koncentrace musí
být tak dokonalá jako ve cvičení C.

1
F) Za hluku přečteme větu z knihy a pak ji napíšeme z paměti. Pak stupňujeme počet vět,
počítejme početní úkol, vyrušme se z něho a snažme se navázati tam, kde jsme přestali.
Poznámka. Tyto cviky konáme stále. Příklady A-E za naprostého ticha, alespoň 20 minut
denně. Tím nabýváme znenáhla metafysického smyslu a velmi brzy zakusíme fenomény
jasnozření, jasnosluchu a později i snadné možnosti vymístiti astrální tělo. Při posuzování
zážitků buďme však opatrni, poněvadž s počátku se objevují jen obsahy vlastního vědomí, jež
jsou úměrné kvalitě osobnosti. Teprve znenáhla stanou se jevy čistšími. Pocítíme-li únavu,
přemozme ji, neustane-li, přestaňme cvičiti. Nutno se udržovati ve všedním životě v klidu
a dobré náladě za každou cenu. Hněv, rozčilení, vášeň brání ve výcviku a vyvolávají jevy
odstrašující.

Heslo: NIC NEODOLÁ LIDSKÉ VŮLI, ZNÁ-LI PRAVDU A CHCE-LI DOBRO!

Kurs praktické magie - úkol č. 1

2. června 2011 v 16:41 | d4t

1. Klid.

Třikráte denně pod čtvrt hodiny: Usednouti pohodlně do lenošky, snažiti se hleděti na
libovolný bod, ale chápati jej jako v mlze, to jest dívati se v nic. Nejdříve ucpati uši, aby nic
nerušilo. Tímto cvičením cvičíme vytrvalost a klid, zvláště pak odstraňujeme nervosu.
Nebuďme mravokárci, ale je nutno, aby hermetik se nikdy neopil a nepřejedl. V sexuálních
věcech snažme se vyloučiti smyslnost.

Kurs praktické magie - úvod

1. června 2011 v 16:37 | d4t

Úvod

Ten, kdo si chce osvojiti praktickou magii musí si uvědomiti, že pro něho nesmí existovati
slovo "nemožno", že předpisy správně vykonávané mohou během jednoho roku vytvořiti typ
vítězného člověka. Podmínkou však je, aby nevznikla domněnka, že lenoch a skuhral, který si
tyto předpisy jen přečte a když neuvidí u sebe zázraků, se jim jen ušklíbne, může snad býti
někdy nositelem takového života, který přislibují staří mistři svým žákům. Cvičení nutno
konati pravidelně. Nesmíme však zabývati se po dobu učebného kursu ničím jiným. Zvláště
nesmíme se pokoušeti o provádění vysokých magických prací, které tolik lákají, neboť tyto se
mohou podařiti jen individualitě vycvičené. provádí-li je začátečník, nikdy se nezdaří, a nad
to, se mu již nikdy v budoucnu nepodaří, neboť vědomí prvního nezdaru brzdí každé další
pokusy. Dále si nutno pamatovati, že o cvičeních nelze mluviti a nikomu se svěřovati, že je
vykonáváme.

Egyptský panteom

14. dubna 2011 v 15:36 | d4t

 
 

Reklama