Květen 2011

Největší potěšení mám z projevů pana prezidenta

31. května 2011 v 18:42 | Egon Bondy |  světoví a čeští básníci
Největší potěšení mám z projevů pana prezidenta

Mladí kteří jsou jako vždy přesvědčení
že nad jejich rozum není
za skutečnost považují své chtění

A sami nevědí jak čas je změní
brzo jim zablokujou jejich snění
shnilý plod bude probuzení
z elánu který končí v znechucení

Protože kapitalismus budoucnost není
budou zas znova namydlení
lumpům pro pobavení
Výkon a spotřeba - to jediné se cení
Ve světě v němž sněj o uplatnění
a kdo nevěří na to omámení
moc brzo zjistí že už člověkem není

Je jen nástrojem k upotřebení
chtěl by vydělat - ale nevydělá jmění
Věřil že dojde lidského uplatnění
a život bez života na něj zuby cení

říjen 1990
ze sbírky Dvě léta
URL: http://www.socsol.cz/?p=2734

Stíny

28. května 2011 v 16:07 | d4t |  mé dílo: převážně smutná poezie
Stíny,
stíny kráčí ve stopách mých,
staví se do cesty a drásají mi chodidla.
Nejen ty...

Mé tělo je drásáno nesčetnými noži...

Krouží,
krouží kolem a čekají,
čekají na chvíli kdy udeřit,
pak drásají i duši mou
a slaví...

To potencionální vítězství nade mnou...

Stíny,
stíny, ty temné bytosti,
jež ve tmě si hrají na schovávanou.
Bez citů a emocí,
hrají si se mnou na babu.

Zas jsem ji dostala...

Krouží,
krouží kolem a smějí se,
když snažím se prokletí něktého z nich,
ze stínů,
předat jinému dál...

Je to jen mé prokletí...

Pokousal mě pes

11. května 2011 v 11:02 | d4t |  Psiska doma a na cestách
Pokousal mě pes, aneb, Postavení psa ve smečce..

O výchově psů toho vím dost, bohužel u mě doma se mi pořád nedaří prosadit osvětu, co se týče temperamentního psa. Ne agresivního, ale psa, který se neustále snaží o vůdčí postavení smečky.
Mám štěstí, že moje bestie patří mezi menší plemena psů, díky bohům! V jinčím případě bych už asi byla bez prstu, možná ruky.

Jak to vlastně vzniklo a jaké jsou důvody k agresi u psa?

Za prvé boj o přežití. Toto je v celku jednoduchá věc, pokud pes bude mít strach o holý život, bude agresivní. Nikdo nechce pojít.

Druhou věcí je boj o postavení ve smečce.
Má rodina mě z pohledu mého psa postavila na o něco větší úroveň, než je pes sám. Nemůžu proti tomu bojovat, bohužel. Takto jsou nastavená pravidla a mně nezbývá, než se jim podřídit.
Jak to rodina dokázala?
Docela jednoduchou věcí. Spím ve stejné místnosti, kde pes.
Zároveň si za to mohu i svojí hloupostí. Jím ve stejné místnosti, kde spíme se psem a kde má pes i žrádlo.
Další věc je, že pes má pelech u mé postele. Doufám, že se mi časem podaří prosadit jiný kout místnosti, než mám já hlavu..
A jako poslední je to, že psa má rodina vyhledává víc jak mně. Pravda, i za to si můžu z velké části sama.

Co potom s takto zkaženým psem dělat?

Klidit se mu z cesty a jakoukoliv jeho snahu o to, aby se dostal na vyšší příčku v hierarchii smečky mu zakázat. Třeba i tím, že se s ním nikdo nebude bavit.
Ale jak to vysvětlit lidem, kteří tato pravidla ignorují a z vás dělají vola? Zodpovězení této řečnické otázky nechám na jindy. Teď si jdu vzít antibiotika a spát.

Zatím!

Ars Terapeutica

2. května 2011 v 16:54 | d4t |  čti mě!
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom Vás jménem Moravské asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na 1. mezinárodní konferenci uměleckých terapií pod názvem

"ARS TERAPEUTICA" Konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies.

Naše 1. konference se bude konat v prostorách Lužánek - střediska volného času v Brně v termínu24.- 26.6. 2011. Předpokládaná návštěvnost této konference je cca. 200 účastníků ze strany odborné i laické veřejnosti a médií. Součástí konference budou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si bere za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a následné vytvoření možnosti spoluvytváření profilu odborného terapeuta v České republice.

Budeme potěšeni, pokud se zúčastníte této konference a přihlásíte se pomocíformuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře budete mailovou cestou (nejpozději do 10 dnů) informováni o způsobu placení ceny vstupenky. Pokud Vám do 10 - ti dnů od zaslání formuláře nepříjdou podrobné informace k platbě, prosím, kontaktujte nás. Vaše účast bude evidována k datu připsání požadované platby na účet.

Budeme potěšeni, pokud se zúčastníte této konference a přihlásíte se pomocíformuláře. Program a podrobné informace budou postupně doplňovány zde.
Program a podrobné informace budou postupně doplňovány.

Lektoři:

Balada Rajská

1. května 2011 v 16:08 | Jan Neruda
BALADA RAJSKÁ

Šla Maria, šla do ráje,
kdo ji potkal, pěkně klekl,
uklonil se "Zdrávas!" řekl.
Jenom svatá Eližběta
nepoklekla, nezdravila;
Maria se zastavila.
"Poslouchej Ty, copak je to?
vypadáš jak neduživá -
i Tvá záře celá křivá -
oko mdlé a chůze líná -
vždyť jsi jako umučení,
což ti v nebi zdrávo není?"
Svatá s výčitkou se staví,
kysele dí: "Bože milý,
já mám strašně dlouhou chvíli! -"
"Dlouhou chvíli, dlouhou chvíli!
každá patronka své lidi
opatruje, v lásce řídí -
koho pak jsem tobě dala?"
Svatá zdvihla oči černé
a dí smutně: "Ženy věrné!
Pět set let jsem zde už svatou,
hledím, pátrám, jak se sluší,
nemám ještě jednu duši.
Jenom jednou přišla zpráva,
že kdes v Čechách žena jistá
je jak anděl věrná, čistá:
než však zrak můj sletěl dolů
na ochranu její ctnosti -
bylo už zas po věrnosti!"