Září 2007

death

29. září 2007 v 20:35 | d4t

Touha

23. září 2007 v 6:18 | d4t |  mé dílo: převážně smutná poezie
Touha
Chtít a mít, být má,
to ty, jsi ta jediná,
co se mnou může být!
Cítit a být svá.
Já jsem ta jediná,
která bude tvá.
Milovat a ctít,
ta slova podivná!
Stačí jen být a doufat!
A věřit, že osud nás povede pospolu... Dál tě milovat a ctít…

Slavíci

23. září 2007 v 6:16 | d4t |  mé dílo: převážně smutná poezie
Slavíci
Bouře vyhání slavíky z lesů,
promoklí létají ve stopách svých děsů.
Létají po polích, po lukách nahých,
nemají kam se schovat, kde se najíst.
Slavíci létají po suchém údolí,
nemají na ději, že se kdy napijí.
Jsou sami, v tom širém světě, velikém,
hledají podporu, hledají přízeň.
Déšť bije do stromů, silou ničící,
kam jste se poděli, kam, moji slavíci?
Létají tichou zemí, prázdnou,
není proč se bát, že se kdy napasou
příběhů o lásce.

mrtví ptáci

18. září 2007 v 20:27 | d4t

hřbitovy

15. září 2007 v 23:12 | d4t

smrtka

12. září 2007 v 22:43 | d4t

Cernunnos

12. září 2007 v 8:32 | Fixta |  To, co se týká magie (nic moc)
CERNUNNOS
Řadí se mezi bohy keltské, i když jeho samotné jméno je řeckého původu. Mluvila-li jsem o Brigith jako o archetipu síly ženské, tak Cernunnos je archetipem opačným, tedy mužským. Jeho uctívání se datuje daleko do historie až do dob pravěku. Ovšem narozdíl od Brigith, jež se křesťanům zalíbila, se Cernunnos znelíbil pro své rohy. Stal se poslem pekel.
Přitom jeho funkce byli uplně jiné. Jako lesní bůh měl na starosti zvěř, byl pánem lovu. Zemědělci jej ctili jako boha plodnosti. Ctili jej hlavně muži jako dodavatele mužské síly a plodnosti. Byl uznávaným strážcem podsvětí a manželem první Bohyně Matky. V pozdějších dobách byl spojován s růstem peněz. Jeho jiná jména jsou: Herne(Anglie), Dispater(Galie)...
Byl srovnávám s řeckým Panem, ježto měl podobné funkce a u křesťanů podobný osud. Cernunnos má sobě zasvěcené dva stromy: Dub a Buk. Ze zvířat poté kozu, berana, hada a kance.
Čerpáno ze stránek: http://brigith.blog.cz

Brigith, Velká Bohyně

11. září 2007 v 8:24 | Fixta |  To, co se týká magie (nic moc)
BRIGITH, VELKÁ BOHYNĚ
Brigith je keltskou Bohyní, je ženským archetypem síly tohoto světa. Její jméno vzniklo z Irskogalského ,,brigh,, což znamená síla, moc. V Galii byla nazývána Brigindo a v dnešní Anglii Brigantia.
Je to mocná Bohyně jež má pod patronací plodnost, oheň, zemědělství, umění , hudbu. Je léčitelkou, ochránkyně dětí, dobytka a čarodějek. Pro Iry je tato Bohyně význačná vynálezem truchlení po zemřelých zvaný caoine /žalozpěvy/ s nímž oplakávala svého syna Ruadna ,jehož měla s Tuhatským králem Bresem.
Této Bohyni byl zasvěcen 1.únor, na nějž připadá svátek Imblog.
V 5. století přišlo do Irska křesťanství, její největší svatostánek v Kildare byl zrušen a na jeho místo byl postaven chrám svaté Bridget. Křest´anští misionáři uznali její božský původ, prohlásili ji za svatou a dali jí přídomek ,,královna nebes,,. Na místo jejího svátku Imblog, byl vytvořen svátek náhradní plnně vyhovující křest´anské normě. Irové jej slaví pod názvem La Fheile Brid dodnes
Čerpáno ze stránek: http://brigith.blog.cz/

Úvod; čakra první

8. září 2007 v 19:21 | Základní kniha o čakrách |  To, co se týká magie (nic moc)
Tak, zase nový článek do rubriky To, co se týká magie(nic moc).
Toto bude tak trošku na pokračování.
Po dlouhé době jsem si přečetla jednu útlou knížečku, která se jmenuje Základní kniha o čakrách. Už vím, že to k něčemu bylo, že mi tak dlouho ležela v poličce, nepovšimnuta. Prostě na ni musel uzrát čas.
Když se tak stalo, byla jsem z ni naprosto unešená. Tolik věcí, co jsem si díky ní objasnila, tolik věcí, co jsem objevila!
Hlavně se mi líbila pasáž, jak aktivovat čakry pomocí polodrahokamů a drahokamů.
Tu vám zde budu postupně přepisovat a předávat. Každý článek pro jednu čakru.
Ještě bych sem chtěla přidat přesně název knížečky, abyste si ji mohli popř. i sami vyhledat a zjistili, jak je zajímavá.
Sharamon, Shalila, Baginsky, Bodo J.: Základní kniha o čakrách; Praha:1993; Pragma; ISBN:80-85213-36-2
(tuto knížku jsem před pár dny viděla v obchodě J )
Achát: Podporuje vážnost, pevnost a vyrovnanost. Pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně na rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalovou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu životu v tobě-ať je to tělesné nebo duchovní dítě-bezpečí a ochranu. Dostává důvěru a ulehčuje porod.
Hematit: Dává pevnost a sílu, působí stavebně na tělo, mobilizuje skryté síly. Pomáhá tak při stavech slabosti a podporuje uzdravování po nemoci. Příznivě ovlivňuje tvorbu zdravé buněčné tkáně.
Krvavý jaspis: Zeleno-červený jaspis tě spojuje s elementární silou a trpělivou láskou Matky Země. Učí tě nesobeckosti a skromnosti, posiluje krev, propůjčuje vitalitu, stabilitu a trpělivost. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí v přirozeném běhu života.
Granát: Dává životní sílu, sílu vůle, sebedůvěru a úspěch, Otevírá pohled do utajeného, až k jasnovidnosti. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů posiluje krevní oběh.
Červený korál: Dodává vitální energii a sílu. Podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a zároveň i pružnost, takže zůstáváš v proudu životních událostí vnitřně pevný.
Rubín: Zprostředkovává životadárnou teplou a kreativní energii vedoucí k očištění a proměně. Vytváří harmonické spojení mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem, což přináší nové zážitky.

zbraň

5. září 2007 v 20:30 | d4t